ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 14-6 έως 16-6

ΣΥΝΤΑΓΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 14-6 έως 16-6

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 17-6-21

ΣΥΝΤΑΓΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 18-6-21