ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 19-4 έως 21-4

ΣΥΝΤΑΓΗ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 19-4 έως 21-4

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 22-4-21

ΣΥΝΤΑΓΗ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΥ Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 23-4-21