ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 23-09-2020 & 24-09-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 24-09-2020 & 25-09-2020 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 29-09-2020 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 30-09-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ