ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Για εγγεγραμμένους Δικαιούχους για το μήνα Μάιο 2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ - ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Οικογένειες με  1-2 μέλη:
ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ: 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ»: 6 ΤΕΜΑΧΙΑ των 400 γρ.

Οικογένειες με  3 – 4  μέλη:
ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ»: 10 ΤΕΜΑΧΙΑ των 400 γρ.

Οικογένειες με  5 μέλη και πάνω:
ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ»: 14 ΤΕΜΑΧΙΑ των 400 γρ.