ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 24-02-2020 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 25-02-2020 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 26-02-2020 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΣΥΝΤΑΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 27-02-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ