Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί όλους τους δικαιούχους του ΚΕΑ οι οποίοι:
1.    Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ
2.    Συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Προγράμματος ως εγκεκριμένοι για τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία

να  παραλάβουν την ποσότητα τροφίμων που τους αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αποσταλούν μέσω sms ή τηλεφωνημάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες συμμετέχουν και είναι υπεύθυνες για το πρόγραμμα διανομής.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
-    ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                       24/02/2020
-    ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                      25/02/2020
-    ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ                 26/02/2020
-    ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ            27/02/2020

ΠΡΟḮΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ: Νωπό Κοτόπουλο, Τυρί «ΦΕΤΑ»
 
Οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα πους τους αναλογεί με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.