ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΩΝ