Η ΠΕ Άρτας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο) Εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Σχετικά Έγγραφα