"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών στα πλαίσια της διασποράς του covid-19"