Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υποψηφίων Φαρμακοποιών σχετικά με τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Φεβρουαρίου 2013, είναι η Παρασκευή 15-02-2013.

Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 25-02-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

 1. 1)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Ιωαννίνων
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87130
 2. 2)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Άρτας
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512
 3. 3)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Θεσπρωτίας
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60186 & 60184
 4. 4)Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Πρέβεζας
  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κα. Παπαδοπούλου: 210-8229805