Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία έτους 2021

Ιανουάριος 2021

Φεβρουάριος 2021

Μάρτιος 2021

Απρίλιος 2021

Μάιος 2021

Ιούνιος 2021


Τα Φαρμακεία λειτουργούν

από 8-2 πρωί και 5-8.30 απόγευμα (χειμερινό)

από 8-2 πρωί και 5.30-9 απόγευμα (καλοκαιρινό)

Η αλλαγή αρχίζει απο την αλλαγή της ώρας