Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία έτους 2021

Μάιος 2021

Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2021

Αύγουστος 2021

Σεπτέμβριος 2021

Οκτώβριος 2021

Νοέμβριος 2021

Δεκέμβριος 2021

Τα Φαρμακεία λειτουργούν

από 8-2 πρωί και 5-8.30 απόγευμα (χειμερινό)

από 8-2 πρωί και 5.30-9 απόγευμα (καλοκαιρινό)

Η αλλαγή αρχίζει απο την αλλαγή της ώρας